• <p id="hzjbz"></p>

   <acronym id="hzjbz"><meter id="hzjbz"></meter></acronym>
   <acronym id="hzjbz"></acronym>
  1. 歡迎訪問秋雪詩詞網,加群?。。。。。。。。。。。。。。?!
   當前位置:主頁 >古詩 >

   蝶戀花

   秋雪詩詞網古詩 蝶戀花,蝶戀花,原文,窗外,寒雞天,欲曙,香,
   蝶戀花原文: 窗外寒雞天欲曙,香印成灰,坐起渾無緒。
   庭際高梧凝宿霧,卷簾雙鵲驚飛去¤
   屏上羅衣閑繡縷,一晌關情,憶遍江南路。
   夜夜夢魂休謾語,已知前事無情處。
   蕭索清秋珠淚墜,枕簟微涼,展轉渾無寐。
   殘酒欲醒中夜起,月明如練天如水¤
   階下寒聲啼絡緯,庭樹金風,悄悄重門閉。
   可惜舊歡攜手地,思量一夕成憔悴。
   幾度鳳樓同飲宴,此夕相逢,卻勝當時見。
   低語前歡頻轉面,雙眉斂恨春山遠¤
   蠟燭淚流羌笛怨,偷整羅衣,欲唱情猶懶。
   醉里不辭金爵滿,陽關一曲腸千斷。
   幾日行云何處去,忘了歸來,不道春將暮。
   百草千花寒食路,香車系在誰家樹¤
   淚眼倚樓頻獨語,雙燕飛來,陌上相逢否?
   撩亂春愁如柳絮,悠悠夢里無尋處。
   六曲闌干偎碧樹,楊柳風輕,展盡黃金縷。
   誰把鈿箏移玉柱,穿簾海燕雙飛去¤
   滿眼游絲兼落絮,紅杏開時,一霎清明雨。
   濃醉覺來鶯亂語,驚殘好夢無尋處。
   誰道閑情拋棄久,每到春來,惆悵還依舊。
   日日花前常病酒,不辭鏡里朱顏瘦¤
   河畔青蕪堤上柳,為問新愁,何事年年有。
   獨立小樓風滿袖,平林新月人歸后。 蝶戀花拼音解讀:
   chuāng wài hán jī tiān yù shǔ ,xiāng yìn chéng huī ,zuò qǐ hún wú xù 。
   tíng jì gāo wú níng xiǔ wù ,juàn lián shuāng què jīng fēi qù ¤
   píng shàng luó yī xián xiù lǚ ,yī shǎng guān qíng ,yì biàn jiāng nán lù 。
   yè yè mèng hún xiū màn yǔ ,yǐ zhī qián shì wú qíng chù 。
   xiāo suǒ qīng qiū zhū lèi zhuì ,zhěn diàn wēi liáng ,zhǎn zhuǎn hún wú mèi 。
   cán jiǔ yù xǐng zhōng yè qǐ ,yuè míng rú liàn tiān rú shuǐ ¤
   jiē xià hán shēng tí luò wěi ,tíng shù jīn fēng ,qiāo qiāo zhòng mén bì 。
   kě xī jiù huān xié shǒu dì ,sī liàng yī xī chéng qiáo cuì 。
   jǐ dù fèng lóu tóng yǐn yàn ,cǐ xī xiàng féng ,què shèng dāng shí jiàn 。
   dī yǔ qián huān pín zhuǎn miàn ,shuāng méi liǎn hèn chūn shān yuǎn ¤
   là zhú lèi liú qiāng dí yuàn ,tōu zhěng luó yī ,yù chàng qíng yóu lǎn 。
   zuì lǐ bú cí jīn jué mǎn ,yáng guān yī qǔ cháng qiān duàn 。
   jǐ rì háng yún hé chù qù ,wàng le guī lái ,bú dào chūn jiāng mù 。
   bǎi cǎo qiān huā hán shí lù ,xiāng chē xì zài shuí jiā shù ¤
   lèi yǎn yǐ lóu pín dú yǔ ,shuāng yàn fēi lái ,mò shàng xiàng féng fǒu ?
   liáo luàn chūn chóu rú liǔ xù ,yōu yōu mèng lǐ wú xún chù 。
   liù qǔ lán gàn wēi bì shù ,yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jìn huáng jīn lǚ 。
   shuí bǎ diàn zhēng yí yù zhù ,chuān lián hǎi yàn shuāng fēi qù ¤
   mǎn yǎn yóu sī jiān luò xù ,hóng xìng kāi shí ,yī shà qīng míng yǔ 。
   nóng zuì jiào lái yīng luàn yǔ ,jīng cán hǎo mèng wú xún chù 。
   shuí dào xián qíng pāo qì jiǔ ,měi dào chūn lái ,chóu chàng hái yī jiù 。
   rì rì huā qián cháng bìng jiǔ ,bú cí jìng lǐ zhū yán shòu ¤
   hé pàn qīng wú dī shàng liǔ ,wéi wèn xīn chóu ,hé shì nián nián yǒu 。
   dú lì xiǎo lóu fēng mǎn xiù ,píng lín xīn yuè rén guī hòu 。
   ※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

   相關翻譯

   相關賞析

   作者介紹

   馮延巳 馮延巳 (903--960)又名延嗣,字正中,五代廣陵(今江蘇省揚州市)人。在南唐做過宰相,生活過得很優裕、舒適。他的詞多寫閑情逸致辭,文人的氣息很濃,對北宋初期的詞人有比較大的影響。宋初《釣磯立談》評其“學問淵博,文章穎發,辯說縱橫”,其詞集名《陽春集》。 南唐開國時,因為多才藝,先主李昪任命他為秘書郎,讓他與太子李璟交游。后來李璟為元帥,馮…詳情
   秋雪詩詞網
   秋雪詩詞網
   ? 毛片无码高潮喷液视频

  2. <p id="hzjbz"></p>

    <acronym id="hzjbz"><meter id="hzjbz"></meter></acronym>
    <acronym id="hzjbz"></acronym>